Środki podjęte w celu weryfikacji opinii / informacji zwrotnych

Każde rzeczywiste doświadczenie związane z zakupem produktu lub usługi oferowanych przezalena-firany.pl korzystające z naszego systemu opinii może zostać ocenione na 5 gwiazdek. Opinie i oceny odnoszą się do doświadczeń zakupowych, które zostały zrealizowane w naszym sklepie alena-firany.pl. Ogólna (łączna) ocena jest obliczana na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen. W komentarzach klienci dzielą się własnymi słowami swoimi doświadczeniami zakupowymi.

Alena-firany.pl nie oferuje żadnych korzyści, specjalnych warunków, rabatów ani innych zachęt w zamian za wystawienie pozytywnej lub wycofanie negatywnej opinii. Wszystkie opinie - zarówno pozytywne, jak i negatywne - są publikowane.

Obowiązują warunki użytkowania systemu opinii (Regulamin dodawanii opini).

Obliczanie oceny na podstawie liczby gwiazdek

5 gwiazdek
4 gwiazdki
3 gwiazdki
2 gwiazdki
1 gwiazdka

Środki podejmowane w celu weryfikacji opinii

Wdrożyliśmy różne środki w swoim systemie opinii, aby zapewnić, że publikowane opinie pochodzą wyłącznie od konsumentów, którzy rzeczywiście korzystali z danych produktów lub usług lub je zakupili („Zweryfikowany kupujący“).

W jaki sposób zapewniamy, że opinie są autentyczne?

Środki techniczne:

Stosujemy różne środki techniczne, aby zagwarantować, że wiadomości e-mail z zaproszeniem do wystawienia opinii są wysyłane wyłącznie na adresy e-mail, które zostały użyte do dokonania zakupu lub nabycia usługi.

Kupujący w alena-firany.pl, którzy korzystają z usług naszych usług, po zakończeniu zamówienia otrzymują od alena-firany.pl zaproszenie do wystawienia opinii. Poprzez link znajdujący sie w wiadomości e-mail można wystawić opinię dotyczącą rzeczywiście dokonanego zakupu.

Ponadto klienci alena-firany.pl mają możliwość opiniowania swoich zamówień po zalogowaniu się na swoje konto klienta. Również tutaj podjęto środki technicznie zapewniające, że tylko transakcje zakupu mogą być opiniowane.

Działania manualne:

Stosowane są także dodatkowe środki manualne, aby sprawdzić, czy opinie zamieszczają klienci, którzy rzeczywiście zakupili produkt lub skorzystali z usługi.

Aby zweryfikować autentyczność opinii i jej zasadność, opinie nie mogą być wystawiane anonimowo. Adres e-mail, za pomocą którego dokonano zakupu, zawsze służy jako weryfikowalny punkt odniesienia przy wystawianiu opinii.

W przypadku anomalii lub okoliczności, które sugerują, że opinia - pomimo zastosowania wyżej wymienionych środków technicznych - nie jest oparta na rzeczywistym doświadczeniu zakupowym, żąda się i weryfikuje dowody potwierdzające jej rzetelność i odniesienie do rzeczywistego zakupu. Jeśli dowody te nie potwierdzą zakupu produktów lub skorzystania z usług, wówczas opinie zostaną usunięte.

Ładowanie...
Ładowanie...