Regulamin sklepu internetowego alena-firany.pl

 

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy Alena-Firany.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://alena-firany.pl.
Sprzedawca - Alina Dobrzańska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DOBRZAŃSCY home Alina Dobrzańska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8652423848, nr REGON 180085502, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
 2. Adres e-mail: biuro@alena-firany.pl
 3. Telefon: (+48) 15 814 17 72

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla zamówień za wyjątkiem zamówień telefonicznych  do złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 9. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 2. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy 44 1050 1445 1000 0092 2524 2453 Kod BIC Swift: INGBPLPW.
 3. Za pomocą karty płatniczej:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 4. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
  • Przelewy24
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24 jest PAYPRO S.A
 6. Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 7. Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 8. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 9. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 11. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji i wynosi od 3 do 14 dni roboczych w zależności od specyfiki zamówienia. 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie - na stonie "Dostawa".
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
  • Rzeczpospolita Polska
  • Niemcy
  • Czechy
  • Austria
  • Belgia
  • Dania
  • Holandia
  • Słowacja
  • Wielka Brytania
  • Węgry
  • Litwa
  • Luxemburg
  • Lichtenstein
  • Szwajcaria
  • Łotwa
  • Bułgaria
  • Rumunia
  • Estonia
  • Francja
  • Irlandia
  • San Marino
  • Serbia
  • Słowenia
  • Szwecja
  • Włochy
  • Chorwacja
  • Finlandia
  • Hiszpania
  • Norwegia
  • Portugalia
  • Cypr
  • Grecja
  • Malta
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
  1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 13. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedający prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 
 8. Wady powstałe na skutek niewłasciwego sposobu prania lub przechowywania tkanin nie stanowią podstawy do reklamacji produktu. Uniwersalny przepisa prania znajuduje się pod adresem: www.alena-firany.pl/sposob-prania

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 9. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Kunsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DOBRZAŃSCY home Alina Dobrzańska
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola adres e-mail: biuro@alena-firany.pl

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie Alena-Firany.pl

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe 
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie. 
Sklep – sklep internetowy Alena-Firany.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://alena-firany.pl
Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DOBRZAŃSCY home Alina Dobrzańska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8652423848, nr REGON 180085502, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola. 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
 2. Adres e-mail: biuro@alena-firany.pl
 3. Telefon: (+48) 15 814 17 72

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • Aktywne konto e-mail
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@alena-firany.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail biuro@alena-firany.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy biuro@alena-firany.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 6. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 7. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 8. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.


Regulamin newslettera

sklepu Alena-Firany.pl

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie. 
Sklep – sklep internetowy Alena-Firany.pl prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://alena-firany.pl
Usługodawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DOBRZAŃSCY home Alina Dobrzańska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8652423848, nr REGON 180085502, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter. 

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: biuro@alena-firany.pl.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: biuro@alena-firany.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy:  biuro@alena-firany.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

 

Usługa krawiecka

( instrukcja użytkownika )

 

     Zachęcamy do korzystania z programu specjalnie stworzonego dla naszego sklepu, za pomocą którego z łatwością samodzielnie złożysz zamówienie wraz z usługą krawiecką!

     Obszywamy materiały zakupione wyłącznie w naszym sklepie.

     Skracamy firany tylko przy wyborze opcji: Materiał wraz z usługą szycia - wszycie taśmy marszczącej lub inne wykończenie górnej części tkaniny.

     Cennik:

     Metr bieżący ściegu = 4,00 zł

     - taśmę marszczącą wszywa się dwoma ściegami 2 x 4,00 zł = 8 zł metr bieżący wszycia taśmy

     - opłata naliczana jest tylko za obszycie - skrócenie tkaniny bez dopłat

     - na życzenie szyjemy kryzę - bez dopłat ( inf. poniżej )

     Aby prawidłowo złożyć zamówienie należy wpisać wartości w centymetrach !!!

     3 m - nie poprawnie

     300 - poprawnie

     WYMIARY FIRAN I ZASŁON:

     Szerokość:

     Podaj szerokość firany (przed zmarszczeniem) z zakresu..  - tutaj należy wpisać szerokość firany - a nie karnisza!!. - Pomarszcz firanę według własnych upodobań,

     należy wziąć pod uwage możliwości taśmy    marszczącej. Np. zamawiając firanę o szerokości 400 cm otrzymasz firanę 400 cm którą można zmarszczyć na karnisz ok. 200 cm

     w zależności od wybranej taśmy marszczącej.

     Firanę z wszytą taśmą wysyłamy bez marszczenia aby podczas transportu nie pomięła się, na życzenie klienta ściągniemy taśmę - wówczas prosimy podać szerokość docelową.

     Doradzamy standardowe marszczenie 1:2

     a więc na karnisz o szer. 3 m ( 300 cm ), kup firany 6 m ( 600 cm ) ... i wpisz 600

     Zasłona która wymaga obszycia brzegów ( prawy, lewy ) po obszyciu docelowo zmniejszy się o ok. 10 cm ( po 5 cm z każdego brzegu )

 

     Firany metrażowe nawinięte są zwykle na bele o szerokości 30 m ( 3000 cm ). Dlatego przy zakupie większej hurtowej ilości np. 50 m i więcej prosimy o wskazanie preferowanych szerokości odcinków.

     Wysokość:

     Podaj wysokość firany z zakresu.. - tutaj należy wpisać wymiar docelowy ( na gotowo ), sami weźmiemy pod uwagę materiał na podłożenie, na który potrzebujemy zapas od 3 cm w firanie do 10 cm w zasłonie.

     Należy podać:

     Z taśmą marszczącą: Wymiar od ,,żabki" prawie do podłogi

     Z przelotkami: Wymiar od górnej części rurki karnisza, prawie do podłogi.

     Standardowy odstęp firany od podłogi wynosi od 1 do 8 cm.

     Prosimy zwrócić uwagę na wysokość, zakupiona firana wysoka np. 2,50 m, po uszyciu czasem może mieć maksymalnie 2,47 m ( ok. 3 cm potrzebujemy na podłożenie - jeżeli brzeg

     w górnej części jest wykończony fabrycznie ).

     Kryza - ,,grzebyk"

     Na życzenie obszywamy firany i zasłony z tzw. kryzą. Standardowa kryza to ok. 3 - 4 cm, jest ona doliczana do podanego wymiaru ponieważ firana wieszana jest za taśmę marszczącą

     a więc te 3 - 4 cm są ponad żabkę. Potrzebując firanę wysoką 250 cm należy wpisać 250 + kryza, wówczas uszyjemy firanę 250 cm wysoką + 3 - 4 cm kryza = 253 lub 254 cm

     Należy pamiętać że.. Aby zrobić firanę 250 cm na gotowo z kryzą - potrzebujemy zapas materiału ok. 10 cm a więc ok. 260 cm przed uszyciem.

     Na życzenie obszyjemy firanę z większą lub mniejszą kryzą, należy wziąć pod uwagę możliwości tkaniny.

     Zbyt duża kryza 5 i więcej centymetrów może po praniu opadać.

 

     Aby program prawidłowo obliczył koszt usługi krawieckiej należy wpisać wymiar w centymetrach. Wpisując w wymiarach 0 cm program nie będzie miał

     możliwości obliczenia prawidłowo usługi - przez 0 nic nie pomnożymy.

 

     Na życzenie obszywamy również lamówką - dostępna kolorystyka w zakładce DODATKI DO FIRAN - LAMÓWKI. Radzimy wszywanie lamówki w poziomie, ponieważ w pionie nieco

     podciąga brzegi! Koszt wszycia   lamówki jest taki sam jak standardowego obszycia, należy dokupić  wówczas tylko lamówkę.

 

     Nasza pracownia z wielką starannością wykona każde zlecenie. Tkaniny ze wzgledu na niestałą strukturę po uszyciu mogą różnić się w wymiarach o ok. 2%

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod nr telefonu: (+48) 15 814 17 72


 

 

Opis towarów

     Rozmiar firan i tkanin jest podawany przed zmarszczeniem, jeżeli nie jest napisane inaczej. Wysokość podawana jest zawsze w najdłuższym miejscu.

     Wysokość i szerokość może różnić się o 2% od wymiaru podanego w opisie.

     Dokładamy wszelkich starań aby prezentacja naszych produktów była rzetelna, jednak kolory, wzory oraz szczegóły produktów mogą delikatnie różnić się od stanu rzeczywistego,

     co może być spowodowane różnymi ustawieniami monitora. Jeśli masz jakieś pytania lub widzisz nieścisłości - pisz lub po prostu zadzwoń. Z pewnością odpowiemy.

 

Czas i Koszty dostawy

 1. Towary wysyłamy w ciągu 1-3 dni roboczych (*bez usługi krawieckiej) od daty złożenia zamówienia, a w przypadku przedpłaty od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

Zazwyczaj jest to w ten sam dzień gdy otrzymamy przelew. Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia tego terminu nawet do 5 dni roboczych. Jest możliwość osobistego odbioru towaru po wcześniejszym uzgodnieniu.

2. Zamawiając firanę z usługą krawiecką czas realizacji zamówienia wydłuża się o ok. 2 - 14 dni - w zależności od ilości zleceń aktualnie przyjętych w naszej pracowni.

3. Przesyłki wysyłane są pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ i firmy kurierskiej GLS.
Termin dostawy w zależności od preferowanej opcji wysyłki. Wszystkie paczki są starannie zabezpieczone, aby nic nie uszkodziło się w trakcie transportu. Kosztami przesyłki są: koszt pakowania, opłata przewozowa itp. Dokładamy wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane w max. 3 dni roboczych, natomiast nie ponosimy odpowiedzialności za termin doręczenia przesyłek przez POCZTE POLSKĄ i firmę kurierskią GLS, z których usług transportowych korzystamy.

 

4. W czasie przedświątecznym marzec, listopad, grudzień termin realizacji zamówienia może się wydłużyć do 7 dni roboczych

 

Koszt wysyłek krajowych do 30 kg:

POCZTA POLSKA - Czas dostawy 2 - 5 dni od momentu spakowania paczki

 • 0 zł – Kurier48, przedpłata na konto, a wartość zakupionych towarów przekracza 300zł 
 • 9,90 zł - Kurier48 
 • 7,90 zł - Obiór w punkcie
 • 12,90 zł - Kurier48, płatność za pobraniem

Firma kurierska GLS - Czas dostawy 1 - 2 dni od momentu spakowania paczki

 

 • 12,90 zł - przedpłata na konto 
 • 15,90 zł - płatność za pobraniemKoszt wysyłek międzynarodowych GLS:

WAGA

       do 5 kg

     do 10 kg

do 15 kg

CZAS DOSTAWY 1 - 14 DNI + WYSYŁKA:

 

 

 

 

 

NIEMCY

39 zł

41 zł

49 zł

2 dni

CZECHY

39 zł

41 zł

47 zł

2 dni

AUSTRIA

49 zł

51 zł

56 zł

2 dni

BELGIA

49 zł

51 zł

55 zł

3 dni

DANIA

49 zł

53 zł

56 zł

3 dni

HOLANDIA

47 zł

49 zł

55 zł

3 dni

SŁOWACJA

53 zł

55 zł

59 zł

2 dni

WIELKA BRYTANIA

56 zł

59 zł

64 zł

3 - 5 dni

WĘGRY

89 zł

95 zł

99 zł

2 dni

LITWA

89 zł

95 zł

99 zł

2 - 3 dni

LUXEMBURG

95 zł

99 zł

109 zł

2 dni

LICHTENSTEIN

97 zł

103 zł

110 zł

4 dni

SZWAJCARIA

99 zł

106 zł

112 zł

4 dni

ŁOTWA

110 zł

116 zł

123 zł

2 - 3 dni

BUŁGARIA

126 zł

129 zł

138 zł

4 dni

RUMUNIA

123 zł

126 zł

129 zł

3 dni

ESTONIA

129 zł

135 zł

142 zł

2 - 3 dni

FRANCJA I (kontynent)

135 zł

140 zł

142 zł

3 - 4 dni

FRANCJA II (Korsyka)

283 zł

299 zł

316 zł

4 - 5 dni

IRLANDIA

179 zł

182 zł

186 zł

4 dni

SAN MARINO

136 zł

139 zł

142 zł

4 dni

SERBIA

183 zł

189 zł

198 zł

7 dni

SŁOWENIA

142 zł

147 zł

154 zł

3 dni

SZWECJA

158 zł

162 zł

169 zł

4 - 6 dni

WŁOCHY

135 zł

140 zł

142 zł

3 - 4 dni

CHORWACJA (kontynent, Krk)

184 zł

189 zł

196 zł

3 - 4 dni

FINLANDIA

183 zł

194 zł

210 zł

5 - 7 dni

HISZPANIA I (kontynent)

179 zł

184 zł

185 zł

4 dni

HISZPANIA II (Baleary)

460 zł

510 zł

560 zł

5 - 6 dni

HISZPANIA III (Wyspy… )

740 zł

760 zł

838 zł

6 - 7 dni

NORWEGIA

248 zł

254 zł

259 zł

4 - 7 dni

PORTUGALIA I (kontynent)

205 zł

212 zł

219 zł

4 - 5 dni

PORTUGALIA II (Azory, Madera)

410 zł

560 zł

960 zł

5 - 7 dni

CYPR (EU)

288 zł

507 zł

726 zł

5 dni

GRECJA I (Ateny, Pireus)

286 zł

498 zł

718 zł

4 dni

GRECJA II (reszta kraju)

320 zł

539 zł

749 zł

5 dni

MALTA

328 zł

498 zł

658 zł

4 dni

 

 

 

 

 

 

Przesyłki zagraniczne:

1. przewidywany czas transportu liczony w dniach roboczych. Dla poszczególnych państw mogą wystąpić opóźnienia związane z odprawą celną, doręczeniami na wyspy itp.
2. Kraje z transportem lotniczym: dla tych kierunków wymagane jest dołączenie do paczki opisu towarów w języku angielskim (kopia faktury lub specyfikacja). Cenę za paczkę ustala się
na podstawie wagi objętościowej (wysokość x długość x szerokość w cm / 6000) w przypadku, jeśli jest ona wyższa od wagi brutto.
3. Z wyłączeniem Wysp Owczych i Grenlandii.
4. Niezbędna dopłata za odprawę celną
5. Brak możliwości realizacji usługi:

* CashService (Pabranie, płatność u kuriera)

*Pick&ShipService (Usługa doręczenia pomiędzy osobami trzecimi)

*Pick&ReturnService (Usługa doręczenia do zlecającego)

 

Koszty wysyłek międzynarodowych - POCZTA POLSKA

do Unii Europejskiej:

 • list polecony ekonomiczny od 0,5kg do 1kg cena 29,00zł
 • list polecony ekonomiczny od 1kg do 2kg cena 49,00zł
 • list polecony priorytetowy od 0,5kg do 1kg cena 39,00zł
 • list polecony priorytetowy od 1kg do 2kg cena 69,00zł
 • paczka pocztowa ekonomiczna od 2kg do 3kg cena 69,00zł
 • paczka pocztowa priorytetowa od 2kg do 3kg cena 85,00zł

 

Przesyłka listowa - koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju, wagi przesyłki, priorytetu itp.

W przypadku niedoręczenia w ciągu 7 roboczych prosimy o kontakt w celu otwarcia procesu interwencyjnego

 

Darmowa wysyłka przy zamówieniach o wartości powyżej 300 zł dotyczy przesyłek krajowych.

 

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: biuro@alena-firany.pl

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: biuro@alena-firany.pl  lub drogą pocztową na adres ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola .

Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola