Prawa autorskie

Wszystkie materiały umieszczone na stronie Alena-Firany.pl stanowią przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. 2006.90.631) oraz ustawy z dn. 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity, Dz. U. 2003.153.1503). Zabrania się kopiowania, modyfikowania i publikacji zdjęć oraz opisów sprzedawanych produktów bez wyraźnej zgody.

Ładowanie...
Ładowanie...