Regulamin szycia

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług szycia przez DOBRZAŃSCY home Alina Dobrzańska zwaną dalej „Alena Firany”.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi szycia (dalej: „Usługa” lub „Usługa szycia”).

 3. Alena Firany świadczy Usługę Szycia z wykorzystaniem produktów możliwych do nabycia w Alena-Firany.pl.

 4. Składając zamówienie na Usługę Klient jest zobowiązany wyrać rodzaj usługi, która ma być wykonana, podać imię i nazwisko, adres zamieszkania bądź adres dostawy, adres e-mail, numeru telefonu.

 5. W zależności od specyfiki danej usługi szycia termin jej wykonania wynosi od 3 do 14 dni roboczych.

  W przypadku zamówienia usługi szycia o nietypowej specyfice i płatności za pobraniem u kuriera, jej realizacja może być zależna od wpłaty zaliczki wysokości co najmniej 30 % wartości zamówienia. Po wykonaniu usługi towar jest niezwłocznie wysyłany do klienta.

§2 SZYCIE

 1. Zamówienia na usługę szycia nastepuje w momencie zamówienia produktu wraz z usługą szycia wybraną przy konkretnym produkcie.

 2. Przed realizacją Usługi Klient jest informowany, poprzez widoczna w koszyku, cenie tej usługi wraz z takniną i wybranymi dodatkami.

 3. Po wprowadzeniu wszelkich niezbędnych informacji od Klienta oprogramowanie sklepu Alena-Firany.pl tworzy formularz zamówienia, w którym określona jest cena usługi wraz z ceną wybranej tkaniny ładcznie.

 4. Tkaniny ze wzgledu na niestałą strukturę po uszyciu mogą różnić się w wymiarach o ok. 2%
 5. Szerokości i wysokość w kalkulatorze szycia musi być podana w centymetrach.

§3 ZWROT TOWARU

Klient nie może zwrócić towaru, który został dostosowany do jego potrzeb na indywidualne zamówienie m.in. w ramach usług opisanych niniejszym regulaminem, szczegółowe warunki zwrotu znajdują się w regulaminie określającym zasady zwrotu produktów w regulaminie sklepu i stronie sklepu poświeconej zwrotom i reklamacjom.

§4 REKLAMACJE

1. Wszelkie ewentualne reklamacje związane z realizacją postanowień niniejszego regulaminu, w tym wykonania Usługi Klient może składać na zasadach określonych w przepisach prawa. Reklamacje należy przesyłać na adres e-mail sklepu podany w regulaminie sklepu oraz zamieszczenie w niej następujących informacji: imię, nazwisko, dane kontaktowe Klienta, nr zamówienia, rodzaj usługi. Sklep internetowy Alena Firany zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych w przepisach prawa, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Postanowienia regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw konsumenta z tytułu wad towarów lub innych, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.